Hvem er vi?

Vi er en gruppe borgere i det vestlige Sønderborg kommune, i byerne Snur-om, Kværs, Tørsbøl og Adsbøl og også borgere fra Aabenraa kommune, fra byen Felsted, som er rigtig kede af at Sønderborg kommune, og Project Zero, i samarbejde med Nature Energy, vil placere en kæmpe anlæg midt i vores dejlige landområde.

Vi er som sådan ikke imod den grønne omstilling, men stærk imod, den ikke særligt gennemtænkte placering, som i høj grad skyldes Sønderborg kommunes ønske om at være CO2 neutral i 2030.Det er en flot målsætning, men det får bare ALT for store konsekvenser for os i nærområdet, så som støj, lugt, og ikke mindst den store mængde af lastbiler der skal køre til og fra anlægget af små veje, uden cykelstier mm.


Vi er i den spæde start her på siden, så vend gerne tilbage, da der løbende vil komme ny information op på siden.


Med venlig hilsen

De lokale modstandere af Nature Energys placering af deres kæmpe anlæg i Kværs.