Ytringer

Det der er godt for miljøet, er det der er godt for investorernes pengepung!


Man kan undre sig over at staten ikke har kompetencer til at se placeringer af biogasanlæg i et stører perspektiv. Lige nu vil Sønderborg kommune tillade et biogasanlæg i Kværs på 800.000 tons og nabokommunen Aabenraa, har netop godkendt et biogasanlæg på 960.000 tons. - to af verdens største biogasanlæg med en afstand på blot 7 km.Hvad står der i de forskellige rapporter

 

Du kan læse Miljørapporten her:

https://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/hoeringer/files/miljoerapport_nature_energy_kvaers_web.pdf

 

 

 

Uanset valg af adgangsvej anbefales det, at der opsættes cyklist-forbud på den nordlige del af Søndertoft, således cyklister tvinges til at anvende den allerede etablerede stitunnel, som sikrer en trafiksikker skolevej. (Miljørapporten side 16)

Dette siger rigtig meget om hvor stor mængde tung trafik man forventer igennem Kværs og på Søndertoft, på den sydlige del af Søndertoft er der en cykelsti, uden afskærmning mellem vej og sti. Kan man bo i et hus, hvor der er forbud mod at cykle til og fra?            

-Kommunens lokalplan behandler ikke ovenstående punkt.

 

Forvirring omkring transport!

Tilkørsel med biomasse og frakørsel med afgasset biomasse genererer ca. 30.000 årlige transporter, hvilket

svarer til ca. 96 daglige transporter i gennemsnit. Analyse af kørselsruter ift. beliggenheden af de potentielle

leverandører viser, at størstedelen af transporterne forventes at ankomme på motorvejen fra vest. Derudover

forventes det, at ca. 10-12 % af transporterne ankommer fra øst via Felstedvej. (Miljørapporten side 16)

 

Hvad er en transport? Denne deffination kan du læse i Miljørapporten side 140

Den fremtidige mængde biomasse, som skal transporteres fra husdyrsbrugene til biogasanlægget, er vist i Tabel 1.6. En transport defineres som lastbilens tur både til og fra biogasanlægget. Dvs. 1 transport=1 tilkørsel + 1 frakørsel.

Hvilket betyder at de ca. 30.000 årlige transporter, er et tal der dækker både til og fra kørsel. Som indbygger i Kværs, vil vi opleve to lastbiler, nemlig én der kører til anlægget og en der kører fra anlægget. Derfor kan ovenstående tal ganges med to.

 

På side 148 i Miljørapporten kan du læse hvor meget tung trafik man forventer på de enkelte veje.
Hvordan kan man have noget imod grøn energi?

 

Spørgsmålet stilles af mange, svaret undres af endnu flere.

Vi går ind for grøn energi, når den ER grøn - og ikke en ”look-alike” grøn energi.  Ifølge Consito’s undersøgelser er biogas ikke nogen gevinst for miljøet - tværtimod, får man her lukket store mængder metangas ud, en gasart der er 22 gange mere farlig end Co2.

Hvorfor så bygge de mange biogasanlæg? Fordi der er gået politik i grøn energi!

Ifølge Consito skal metan udslippet være under 1 %, for at man overhovedet kan begynde at tale om noget, der bare minder om grøn energi - Og i det øjeblik man vælger at benytte f.eks. halm i biogasanlægget, går det helt galt med miljøet.

Hos Nature energi (Kværs) skal der anvendes 100.000 tons halm pr. år. Metanudslip er frivilligt hvorvidt man ønsker at måle dette eller ej. - eksisterende biogasanlæg der har været med i en frivillig måling, har der endnu ikke været nogen med et udslip på under 1%.

Byrådet i Sønderborg kommune har lovet hinanden at nedbringe co2, eller rettet sagt - de har lovet hinanden at promoverer byen med et flot co2 regnskab. I dette ”berømte” co2 regnskab indgår metan ikke, de 60.000 lastbiler der årligt skal køre til og fra anlægget indgår ikke, de mange mennesker der dagligt skal leve i et støjhelvede, indgår ikke. - Det er en skam, at Sønderborg byråd er blevet så forblindet i at nå deres mål.

Du kan læse Consito’s rapport her:

https://concito.dk/sites/concito.dk/files/dokumenter/artikler/biogas_rapport_240815.pdf