Interviews

Kværs d. 31 marts 2019

En Kværs borger er bange for fremtiden med et kæmpe biogasanlæg ved Kværs

Vores udsendte rapporter har lavet dette interview med Claus Christensen, Kværs.

Da jeg har være nysgerrig efter at finde de bagved liggende holdninger til hvorfor vores borgere ofte er for eller imod det projekterede biogasanlæg i Kværs, har jeg derfor interviewet en del lokale borgere i nærområdet, til det påtænkte anlæg.

Jeg fik sat et interview i stand med Claus, og vi fik nydt en kop kaffe på hans terrasse i det dejlige forårsvejr.


Hvad er din holdning til ”den grønne omstilling” og det at for at redde vores klima, er vi alle nød til at begrænse vores CO2 udledning?


"Det har jeg det fint med, jo mere vedvarende energi jo bedre. Og vi bør jo alle tænke på vores miljø, vi har jo en forpligtelse til at overlevere den verden vi lever i bedst muligt til vores børn"


Hvad er din holdning til at der kommer så mange biogasanlæg i Danmark, her omkring Kværs, er der projekteret flere anlæg, inden for ganske kort afstand?

"Det er et rigtigt vanskeligt spørgsmål, at svare på. På den ene side er biogas i sin egentlige form, jo da en god ide, det at udnytte energien i gylle, dybstrøelse osv. Men på den anden side, efter jeg har sat mig grundligt ind i hvad biogasproduktion i Danmark egentligt er for en størrelse er jeg slet ikke sikker mere. Disse biogasanlæg er drevet af private investeringsselskaber, der via store statstilskud driver deres anlæg, og de kan slet ikke få nok! Bare inden for ca. 50 kilometer fra Kværs, er der store anlæg, de bygger i Tønder, Bevtoft ønsker at udvide, der skal bygges en stort anlæg i Kliplev, Sønderborg kommune, har lige igangsat byggeriet af et anlæg i Glansager, og nu et anlæg mere her i Kværs. Så nej, ikke flere anlæg og da slet ikke i Kværs! Vi bor så langt ude på landet at vores infrastruktur, så som veje mm. slet ikke kan holde til den massive transport der kommer til sådant et anlæg".


Hvad med det små bysamfund, her tænker jeg på primært Kværs, Snur-om, og Tørsbøl, hvad med skole, idræt mm, hvilken indflydelse tror du et sådan anlæg vil have i fremtiden?


"Jamen alt! Allerede i dag har vores dårlige infrastruktur jo en daglig indflydelse på vores liv. Men i dag med de ringe busforbindelser, er vi i vores familie nødt til f.eks. at køre vores yngste søn til fodboldtræning i Felsted, vi kunne da aldrig drømme om at sende et 11 årigt barn alene på cykel til Felsted til træning? Men den trafik der allerede er på vores smalle veje, det er da helt udelukket for os. Vi har i dag reelt kun én sikker vej ud af byen, og det er på den nye cyklesti på Buskmosevej til Gråsten, og så er der en meget misligholdt cykelsti til Tørsbøl, det er det… Alle andre veje, skal gående eller cykelister ud på selve vejen, og der bliver bare kørt stærkt herude, politiet med deres fotovogne tager mange, specielt på Felstedvej, når de alt for sjældent kommer på besøg. Og med et biogasanlæg, bliver trafikken da kun meget værre, det er jo de allerstørste lastbiler der må køre på de danske veje, der vil køre i pendulfart, mellem landbrug og anlægget. Det er dybt forkasteligt! Vi er derfor allerede nu, og specielt i fremtiden nødt til at fragte vores børn frem og tilbage til alle aktiviteter uden for vores by. Og efter anlægget kommer, så bliver det da endnu værre! Jeg ved der er flere forældre der selv sender deres børn på cykel til fritidsaktiviteter i Kværs, men med en øget trafik at lastbiler til og fra anlægget, så er det nok også slut for dem, så vil de måske vælge andre fritidsaktiviteter for deres børn, som vi i Kværs så går glib af, måske er der slet ikke nogen aktiviteter i Kværs idræt nogle år efter anlægger er sat i drift? Det må BARE ikke ske!"