Debat

Læserbrev d. 4 maj 2019


Der er plads i vores baghave

 

Vi flyttede på landet, for at være omgivet af grønne marker og natur, for at vores børn kunne vokse op omgivet af skøn natur. Begge er vi familier der har gjort alt for at vores ejendomme i dag fremstår som co2 venlige. Vi er familier der værner om miljøet, netop derfor har vi valgt livet på landet.

 

I vores baghave er der plads til meningsfyldt grøn energi!


I vores baghave er der ikke plads til 64.700 lastbiler årligt!


I vores baghave er der ikke plads til at brænde 800.000 liter diesel af, eller et industrianlæg i miljøklasse 7!


(”klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomheder”)

 

Vi flyttede ikke på landet for at vores børn skulle cykle om kap med lastbilerne, og heller ikke for at gå rundt i en konstant os af dieselpartikler.


Vi har en klar holdning om at kæmpe biogasanlæg ikke er den rette løsning på klimaudfordringen, men derimod mindre anlæg eller anden form for vedvarende energi. Vi stiller os undrende over at Sønderborg kommune ikke ønsker udvikling i de små landsbyer. Det er en meget høj pris for så lille en gevinst. Vi stiller os ligeledes undrende over at byrådet ikke tager imod vores invitation til et dialogmøde, når byrådet nu mener, det er vigtigt at borgerne inddrages.


Dialogen bliver svær når hverken Aase Nygaard, Peter Gæmelke eller Morten Gyllenborg har plads i deres baghave. (udtalelse fra seneste borgermøde i Kværs)

 

Troels Petersen og Helle Juel Nielsen

Avntoftvej 2, Kværs

 

Per Godt Johannsen og Tine Mærsk Brodersen

Avntoftvej 5, Kværs
Læserbrev d. 11 april 2019


Biogas ved Kværs


Hvor var politikerne?Som JyskeVestkysten ganske rigtigt beskrev, stod det hurtigt klart på borgermødet i Kværs den 3. april. at borgerne i Kværs, Tørsbøl, Felsted og Gråsten ikke ønsker et biogasanlæg placeret ved Kværs.

Og det er der mange grunde til, som det er ret umuligt at få uddybende drøftet på et borgermøde (1 time).

Håber virkelig politikere og forvaltning fik det hele med hjem.

Vi havde jo meget mere på hjerte.

 

Vi er nogle stykker som adskillige gange har forsøgt at få kommunalpolitikerne i tale. Vi ville gerne informere politikerne om forholdene, uden påvirkning fra lobbyvirksomheden ProjetZero. Men politikkerne takkede nej, og henviste til borgermødet den 3. april i Kværs.

 

På mail meddelte bormesteren mig, at han var ret sikker på, at mange politikere ville prioritere mødet og være til stede.

Vi så 2 – 3 politikere ved mødet.

 

Borgmesteren kom til mødet, deltog ikke i debatten. De fleste opdagede slet ikke at han stod helt bagerst i salen, inden han midt under mødet udvandrede, uden at mæle et ord.

 

Man kan vel forvente at en borgmester magter at stå til ansvar for sine handlinger overfor borgerne.

 

Hvor er alle de andre politikere?

 

Invitationen til en seriøs og nuanceret debat gælder stadig.

 

Hans Jørgen Vaarbjerg

Felstedvej 40

6300 Gråsten