Indlæg

Indlæg:

Af Claus Christensen. d. 20-04-2019

Tysk professor undsiger Sønderborgs høje klimamål

Artikel fra Flensborg Avis d. 23-11-2018.

Sønderborg er alt for ambitiøs i sit klimamål om at være CO2-neutral i 2029. De vil ikke nå det mål, siger professor Olav Hohmeyer, Flensborg Universitet, på dagen, hvor Flensborgs Klimapakt fylder ti år. Primus motor i Sønderborg afviser blankt Hohmeyers påstand.


https://www.fla.de/wp/dailys/tysk-professor-undsiger-soenderborgs-hoeje-klimamaal/


Det kan bemærkes at Peter Rathje, administrende direktør for Project Zero udtaler:


– Vi laver mål for intervaller på fem år. I de kommende dage præsenterer vi en ny femårsplan for byrådet. Forinden har vi konsulteret et stort antal eksperter for at kunne komme med et realistisk bud. Det blomstrer omkring os. Nyt stort biogasanlæg, store nye solcelleparker og kystnære møller i Lillebælt. Vi ruller det hele ud efter demokratiske principper, hvor alle høres. Jeg har stor respekt for Hohmeyer, men her er han altså ikke på højde med virkeligheden, siger Peter Rathje.

En stor havvindmøllepark i Lillebælt med op til 40 møller skal i høj grad være med til at bringe Sønderborg i mål i 2029. Den møder nu imidlertid stor modstand fra Fyn, hvor mange borgere ikke ønsker at have møller i deres vandudsigt.

– Men den kommer. Vi følger et projekt, der er godkendt af Folketinget og har investeret millioner af kroner i at afdække konsekvenserne for natur og miljø, siger ProjectZeros direktør.


Jeg vil kun knytte kommentaren:

Er det så demokratisk, at Project Zero og kommunen, trumfer disse kæmpeanlæg ned over hovedet på lokalbefolkningen, og har det egentligt været en demokratisk proces? Fra første borgermøde i Kværs, omkring det projekterede anlæg, havde vi kun ganske lidt tid til at komme med forslag og indsigelser, og nu kører Project Zero toget, de afventer jo egentligt bare, de deadlines der er sat i lovgivningen, så som 8 ugers høringsperiode mm. men alt taler for at vi får anlægget, de siger de har lyttet til os, men deres beslutning er taget for lang lang tid siden, og står ikke til at kunne ændres? Det er beskræmmende i et ellers demokratisk samfund.


Med venlig hilsen

Claus Christensen

Højtoft 36, Kværs

6300 GråstenAf Claus Christensen. d. 20-04-2019

Borgerne sætter klimaet på egen dagsorden

Artikel fra Flensborg Avis d. 17-04-2019.

En klima-rundspørge fra foreningen Klimapakt Flensburg viser, at mange borgere i Flensborg er klar til at ændre adfærd for klimaets skyld. De personlige mål skal hjælpe byen med at nå CO2-neutralitet i 2050.


https://www.fla.de/wp/dailys/borgerne-saetter-klimaet-paa-egen-dagsorden/


--Foreningen Klimapakt Flensburg ser potentialet i borgernes aktive deltagelse, for den mener, at det kræver alles deltagelse at nå CO2-neutralitet i 2050.

I en rundspørge i februar havde borgere fra Flensborg mulighed for at fortælle, hvordan de tager affære på klimaområdet i hverdagen, og hvilket klimamål de ønsker at sætte sig personligt i 2019. I løbet af to uger modtog foreningen 737 svar.

– Undersøgelsen giver et positivt billede af en befolkning, der er klar til at ændre adfærd for at hjælpe klimaet godt på vej, siger forsker Arne Malachewitz fra Hochschule Flensburg, der har analyseret svarene fra undersøgelsen.


Jeg kan så knytte kommentaren til forskellen mellem Flensborg kommune og Sønderbrog kommune:

I Flensborg kommune mobilisere man selve befolkningen, så hver enkelt borger, er med til at sætte kommunens mål.  I Sønderborg, sætter kommunen målene, og har sat dem til 2029, 21 år før Flensborg kommune, og forøvrigt FN (Forenede nationer)

Dvs. at Sønderbirg kommune, trækker en fast løsningsmodel ned over hoved på alle borgere, men løsningsmodellen, påvirker kun de ca. 15% som kommunen selv står for med hensyn til CO2 udledning. Min og andre borgers CO2 udledning har de ikke styr på med den model.

Jeg kan så som borger i kommunen, jo argumentere for, at jeg allerede ved at være borger i Sønderborg kommune, er CO2 neutral, og så eller købe min drømmebil, en rigtig amerikansk V8 muskelbil, der kører 1,5km/l og så ellers bare beholde gasfyret, og droppe den planlagte isolering af mit hus? Jeg har jo allerede gjort min borgerpligt, bare det at være bosat i Sønderborg kommune, som jo i 2029 er CO2 neutral.


Eller hvad? Med den tyske model, lægges det ud på de enkelte borgere, flere peger på at de skifter til elbil, mere klimavenligt indkøb, ikke bruge bilen så meget mm.


Her er en opfordring til kommunen:

Drop den havvindmøllepark, og lad staten stå for VE, og lad os få de møller langt langt ud i Nordsøen. Ikke mere biogas, landet er rigeligt dækket af biogas, og skulle der være nok biomasse, så lad de små gårdanlæg står for det.

Læg nu CO2 besparelsen ud til de enkelte borgere, (bemærk i kan stadig trække CO2 fra i jeres lille regneark) hjælp de enkelte husejere, med hjælp til omlægning af varme, til. f.eks. jordvarme, og få den til at købe grøn strøm. Solceller op på alle komunale bygninger, og påvirk vores regering, så det igen bliver acceptabelt for private af opsætte solceller. Giv elbils ejere fordele i Sønderborg, gratis parkering, gratis ladning, ved besøg på rådhus, bibliotek mm. Hjælp alle jeres borgere, til at vælge den løsning, de selv brænder for, så de får medindflydelse på opgaven, så skal i se en succes i får, men kommer i og trækker jeres mastodont løsninger ned over befolkningen, så bliver folk tvære.


Med venlig hilsen

Claus Christensen

Højtoft 36, Kværs

6300 Gråsten


Kan en kommune være CO2-neutral?

Af Claus Christensen. d. 19-04-2019


Hvordan opnår en kommune at kalde sig CO2 neutral, så som Sønderborg kommune og deres Project Zero?

I følge denne artikel, som enhedslisten har udarbejdet kan en kommune kun opnå en reduktion i CO2 på max. 15%, da al anden udledning af CO2 kommer fra den enkelte borgers indkøb af madvarer, forbrugsvarer, flyrejerser, militær, hospitaler mm. som kommunen jo overhoved ikke har indflydelse på!

Vi taler om 15%, ud af 100%

Dvs. at når Sønderborg kommune udtaler, via deres Project Zero: 

http://www.projectzero.dk/da-DK/TopPages/Om-ProjectZero.aspx

at de ved udgangen af 2015 har reduceret deres udledning af CO2 med 35% og regner med at være 100% CO2 neutrale, så er det en sandhed med MEGET store modifikationer.

Det ligner en falsk salgstale, der udelukkende er sat i verden, for at promovere Sønderborg kommune som en grøn og virksomhedsskabende kommune! Men faktum er at de faktisk kun er i stand til at flytte de 15%.

Og dog...For de kan jo rykke ved grænserne, ikke ved vindmøller som borgerne ikke vil have i deres nærhed, med med to kæmpe biogasanlæg, et i Glansager, og et projekteret i Kværs. 

Det skal vi have stoppet, kommunen er kun så velvillig over for biogas, pga. at de kan skrive 40.000 - 50.000 tons reduktion i CO2 i deres Project Zero regnskab, og er så egentligt ligeglade med lokalbefolkningen herude i Snur-om og Kværs. Reduktionen er det eneste der tæller.

På den anden side har vi NGF Nature Energy, der med fandens og voldens magt vil have deres anlæg bygget så hurtigt som muligt, i håb om stadige støttekroner fra staten, og velvidende at ENVO gruppen er langt foran dem med et endnu større anlæg i Kliplev, kun 7 kilometer væk? Der bliver rift om biomassen i området! Men deraf længere transporter til og fra anlægget.

Det er det vi er oppe imod:

Uoplyste politikere, der har stirret sig blinde på en grøn omstilling, koste hvad det vil, og som deraf tromler et helt lokalsamfund, og som vi ikke engang kan komme i dialog med? 

Og på den anden side, en privat selskab, som egentligt bare vil drive deres virksomhed med de støttekroner de nu engang kan hente...


Hvem er den største skurk? I min optik peger pilen mod øst...mod Sønderborg...

Se mere her fra Enhedslisten:

https://org.enhedslisten.dk/medlemsblad/kan-en-kommune-vaere-co2-neutral


Og her fra Project Zero:

http://www.projectzero.dk/da-DK/TopPages/Om-ProjectZero.aspx


Med venlig hilsen

Claus Christensen

Højtoft 36, Kværs

6300 Gråsten


Overset udslip af Methan fra biogasanlæg.

Af Claus Christensen.d. 19-04-2019


Det er ifølge eksperter, fuldstændigt forrykt og uansvarligt, og det skriger til himlen at biogasanlæg ikke bliver kontrolleret for utætheder, der leder til udledning af Methan.
Som i den nedenstående artikel fra Ingeniøren d. 13-09-2016, som siger:

Nogle anlæg er så utætte at deres utætheder ligger på mellem 2,4 & 4,5% af den samlede biogasproduktion, og i et enkelt tilfælde er der målt et udslip på 8% !
Det vil med andre ord, og fra selvsamme artikel sige at udslippet af Methan helt kan udligne den klimagasgevinst som ellers er beregnet for et anlæg.
Citat:
‘Methantab fra biogasanlæg kan have et omfang, der i væsentlig grad reducerer klimafordelen ved afgasning af husdyrgødning. Det kan rokke ved en vigtig politisk begrundelse for at støtte biogas.’
Citat slut.


Og i følge artiklen er det helt frivilligt for anlæggende at teste om deres anlæg er Methantætte?

Er vores politikere og myndigheder faldet helt i søvn?


Se mere i artiklen her:


https://ing.dk/artikel/eksperter-uansvarligt-at-biogasanlaeg-ikke-bliver-kontrolleret-186647


Med venlig hilsen

Claus Christensen

Højtoft 36, Kværs

6300 Gråsten