Video fra borgermødet

Da vi ikke må lægge klip fra selve de optagede videoer her på siden, pga. ophavsrettigheder, er der nedenfor link til de enkelte spørgsmål og svar. Klik på tilbage, når selve spørgsmålet er besvaret, for at komme til denne side igen.

Nederst på denne side er der link til:

Optakt, præsentation og selve debatten.


Vi har udvalgt 13 spørgsmål, som vi syntes er relevante, men hvor svaret nok lader en del tilbage. For ikke at fordreje vores sag, er der nederst på denne side link til den fulde udsendelse, således at såfremt du ønsker at se hele udsendelsen, kan du benytte de 3 nederste link.


Her er et udpluk af spørgsmål og svar fra kommunens panel:


1. Hvad betyder det for til og fraflytning og dermed huspriserne hvis et biogasanlæg kommer?


2. OML : Lugtgener, datagrundlag er fra Kastrup lufthavn 1976 ? Er der ikke sket noget med miljøet siden 1976?


3. Adgangsvej til anlægget fra Felstedvej, er i villige til at ekspropriere? Nature Energy kan ikke ekspropriere, hvorefter kommune spørges


4. Kort sagt, vil vi ikke have det anlæg. Indlæg og spørgsmål fra Gråsten Fjerkræ A/S ved Gunder P. Jensen


5. Transport Felsted Nord, tilhører Aabenraa kommune, hvad sker der hvis Aabenraa kommeune forbyder kørsel med lastbil gennem Felsted


6. Kunne du tænke dig at bo 500 meter fra et biogasanlæg?, Og hvorfor lægger i anlægget i et område med 3 store gårdanlæg?


7. Har i haft et uheld på anlægget i Korskro i lørdags? Jeg kørte forbi 13.25 og der stank det! ? 


8.Morten Gyldenborg udtaler at de har fået tilbudt en godkendelse. Er høringen reelt set afsluttet?


9.  Øget trafik i Felsted hovedgade / Gråstenvej


10. Kritisk Indlæg af Hans Jørgen Vaarbjerg, spørgsmål om transporter, politik mm. leverandørkrisen, mængde af biomassen


11. Spørgsmål til Aase Nygaard, Ombudsmanden, god forvaltningsskik, vi har forsøgt at få agtindsigt hos kommunen?? Er dette god forvaltningsskik?


12. Spørgsmål til Nature Energy og kommunen, vil i sige ja til et anlæg 200 meter fra jeres egen bolig?


13. Biogas skal ligge i industriområde, erhversområde, i kommer her og tromler os i landzone? 


Link til den fulde udgave af optakten


Link til den fulde udgave af præsentation

Link til fulde udgave af debat